Author Topic: Government Arsenal  (Read 601 times)

Ayoshi

  • Timawan
  • Boffin
  • *
  • Posts: 2660
    • View Profile
Government Arsenal
« on: September 25, 2016, 08:59:07 AM »
Government Arsenal Video Presentation [2012]
https://www.youtube.com/watch?v=-MsruugceJ0

Government Arsenal feature by Net 25 Eagle News Service [2014]
https://www.youtube.com/watch?v=iSruzCb2Z18

Pagpapalakas sa kakayahan ng mga sundalo sa mga nagbabanta sa seguridad ng bansa [2016]
https://www.youtube.com/watch?v=a5DWy0bmYEc
« Last Edit: September 26, 2016, 05:33:49 AM by Ayoshi »